Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Nawigacja

WSPIERANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ U DZIECI

Wspieranie odporności psychicznej dzieci w wieku przedszkolnym            Kształtowanie odporności psychicznej dzieci w wieku przedszkolnym ma ogromne znaczenie dla ich dalszego funkcjonowania w szkole, budowania kontaktów rówieśniczych, a także w życiu dorosłym. Obszar ten był przez pewien czas zaniedbywany, gdyż wydawało się, że nie ma on takiego znaczenia w rozwoju dziecka. Jednak chcąc rozwijać tak ważne umiejętności u dzieci jak asertywność oraz wiara w siebie, należy wspierać także odporność psychiczną. 
            Kształtując nasze dzieci, uczymy je asertywnego wyrażania swojego zdania, komunikowania swoich potrzeb oraz emocji. Chodzi jednak o asertywne i pełne szacunku wyrażanie siebie. Należy jednocześnie uczyć dzieci poszanowania dla drugiego człowieka i jego odmiennego zdania. W kształtowaniu umiejętności wyrażania własnej opinii, chodzi głównie o doskonalenie zdolności wsłuchiwania się w siebie i dzielenia się swoimi odczuciami. W dzisiejszym świecie jest to niezwykle trudne, ponieważ jesteśmy bombardowani wszechobecnym pośpiechem, co sprawia, że coraz trudniej jest nam wsłuchiwać się w siebie. Nauka komunikacji jest w tym przypadku niezwykle istotna, aby nauczyć się komunikować swoje uczucia w sposób odpowiedni, okazując szacunek swojemu odbiorcy. 
            Wracając do odporności psychicznej, ważną umiejętnością, którą w tym kontekście należy ćwiczyć u dzieci, jest cierpliwość i umiejętność czekania. Niestety, dzieci bardzo szybko się poddają. Jest to wynikiem funkcjonowania dzisiejszego świata, w którym dzieci rzadko muszą na coś czekać. Co za tym idzie, nie są nauczone cierpliwości, a jest to często niezbędne do osiągnięcia celu. Odniesienie sukcesu wymaga od nas często dużego wysiłku, systematyczności, pracowitości i cierpliwości. Właśnie tego należy uczyć dzieci, aby w dalszym życiu potrafiły walczyć o sukces, który może przyjść dopiero z czasem. 
Często obserwuje się sytuacje, w których dzieci podejmując próbę nowej aktywności szybko się poddają i tracą zainteresowanie, denerwują się lub wykonują zadanie szybko, byle tylko mieć z głowy. W takich właśnie sytuacjach należy podjąć próbę nauki cierpliwości, aby pokazać dzieciom, że włożenie wysiłku i czasu daje często lepsze i bardziej satysfakcjonujące efekty. Dzisiejszy świat kształtuje nasze dzieci i uczy, że wszystko można mieć na wyciągnięcie ręki. W tej sytuacji pomocą musi być świadomy dorosły, który wytłumaczy i pokieruje dzieckiem, a także nauczy, jak radzić sobie z jednej strony z sukcesem, a z drugiej  z porażkami i niepowodzeniami, których przecież niejednokrotnie doświadczamy w swoim życiu. Musimy uczyć dzieci również radzenia sobie z różnymi emocjami- pozytywnymi i negatywnymi, które towarzyszą codzienności. Jeśli chodzi o ponoszenie porażek, należy uczyć i pokazywać, że po odniesieniu porażki, można (a nawet należy) się podnieść i próbować dalej, wyciągnąć wnioski i iść do przodu silniejszym. Pracując z dziećmi i kształtując ich odporność psychiczną, należy uwzględniać także ich indywidualne cechy osobowości i w ten sposób odpowiednio wspierać wychowanków. Przykładem wspólnej nauki może być analiza różnych sytuacji, które przydarzają się dzieciom na co dzień, tych przyjemnych i trudnych. Następnie rozmowa na temat uczuć jakie im towarzyszą w sytuacjach przykrych, podczas ponoszenia porażki. W dalszej kolejności należy wyjaśnić, że mamy prawo do uczuć, ale że możemy nad nimi odpowiednio panować i pracować, dzięki czemu będziemy mogli szybciej się podnieść i pójść dalej. A może nawet na tej porażce uda się zbudować coś jeszcze silniejszego i lepszego. Na tym właśnie polega kształtowanie odporności psychicznej, aby dziecko potrafiło zaakceptować trudność, okazać uczucia i znaleźć rozwiązanie, bez poddania się czy ucieczki. Ważnym aspektem jest również kształtowanie umiejętności wczucia się i zrozumienia uczuć innych ludzi, a co za tym idzie szanowania odmienności drugiego człowieka. Na tym właśnie polega nauka asertywności połączona z szacunkiem i daniem prawa do własnego zdania każdemu z nas. W tym wszystkim pomocą powinni służyć dorośli, którzy mogą tłumaczyć, wyjaśniać, uczyć i dawać przykład. Istotne jest również to, że dzieci jednak powinny doświadczać zarówno łatwych jak i trudnych sytuacji. To one je kształtują i uczą. W swoim życiu niejednokrotnie znajdą się w sytuacjach stresowych, dlatego muszą wiedzieć jak sobie z nimi radzić. Usuwanie wszelkich trudności i wyręczanie dzieci, nie jest więc drogą do sukcesu. Czasami należy pozwolić dziecku kontrolowanie doświadczyć "stresu", aby potrafiło sobie z nim poradzić i nie poddać się. To stawianie dzieciom wymagań i pilnowanie, aby mogło im sprostać. Ważne, aby dziecko nabrało przekonania, że sobie poradzi. Istotne jest również uświadomienie dzieciom, że nie są same i że zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie. Kształtowanie umiejętności współpracy, a także zwracania się o pomoc i pomagania innym, są niezwykle istotne. Stawiajmy więc dzieciom wyzwania, oczywiście dostosowane do ich możliwości, i uczmy radzenia sobie, kształtujmy samodzielność i odporność na sytuacje stresowe, a co za tym idzie utwierdzajmy dzieci w poczuciu własnej wartości i wiary we własne możliwości i umiejętności.

 

opracowanie - mgr  Dominika Węglarska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  A. Jankowska "Jak wspierać odporność psychiczną dzieci w wieku przedszkolnym", Bliżej Przedszkola nr 4.211/2019

Wygenerowano w sekund: 0.12
2,128,316 unikalne wizyty