Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Czyste powietrze wokół nas

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I ORGANIZACYJNE PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYNIOWEJ
 

 

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ 

 

Program przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 –letnich. W naszym przedszkolu realizowany jest od 2012 roku.

 

Założenia programu:

1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie- u dzieci

świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdysą skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

 

Cele główne programu:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją nadym tytoniowy.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 

Cele szczegółowe programu:

1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymupapierosowego.

3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

 

Aspekty realizacji celów skierowanych do dzieci:

Z założenia każdy program edukacyjny powinien być adresowany do struktury (Ja)i uwzględniać trzy aspekty Ja, ściśle ze sobą powiązane.

 

1. Ja i troska o mnie – to, co jest bardzo ważne w tym aspekcie i na co zwracaliśmyszczególną uwagę to odpowiednie do poziomu i warunków rozwoju, wyjaśnienieokreśleń:

co to znaczy odpowiedzialne podejmowanie decyzji,

• jak podejmowane przeze mnie decyzje i działania wpływają na moje zdrowie,

palenie w mojej obecności i jak ono na mnie wpływa.

 

2. Ja i relacje z innymi ludźmi:

uświadomienie, że jakość kontaktów z innymi ludźmi wpływa na nasze zdrowie,

przekazywanie prawidłowych wzorców relacji interpersonalnych i zachowań społecznych sprzyjających zdrowiu,

wstęp do asertywności, obrony własnych praw (do oddychania świeżym powietrzem)bez narażania się na agresję innych, z respektowaniem innych osób włącznie.

 

Uwaga –  aby nie wzbudzić agresji dzieci wobec palących rodziców lubnie wprowadzać zaniepokojenia o ich zdrowie:

• nie straszymy,

• skupiamy się na postawie świadomego „Ja – inni ludzie”

 

 

3. Ja i środowisko – uświadomienie:

iż w społeczności, w której żyjemy są różni ludzie, którzy robią różne rzeczy –niekoniecznie zdrowe (palą papierosy),

ze nie należy wzbudzać agresji wobec nich,

co dziecko może zrobić dla środowiska,

czy to środowisko jest dla niego zdrowe,

jak może to zmienić.

 

ZOBACZ: prezentacja antynikotyniowa - GIS zakaz palenia.ppt  (412 kB) 

Wygenerowano w sekund: 0.13
2,128,201 unikalne wizyty