Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Kangurki

Obrazy: mp12-kangurki.gif

 

Grupa 4latków - „Kangurki” liczy 25 dzieci. Wychowawcami grupy są pani Asia i pani Renia.

Podczas pobytu w przedszkolu „Kangurki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Kangurki” codziennie doskonalą swoje umiejętności matematyczne, językowe i przyrodniczo – naukowe.  Oprócz codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji; kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych. Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców naszych dzieci do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy „Kangurki”.


 

 

 


 

Cele dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc: grudzień


 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. 
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet,
 • Nauka piosenek i pląsów, udział w zabawach muzyczno-rytmicznych.

 


 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ:


UWIERZ W SIEBIE - 12.04.2021

CO TO SĄ DOBRE MANIERY - 13.04.2021

KLUB PRZYJACIÓŁ PRZYRODY - 14.04.2021

GRZECZNE SŁÓWKA - 15.04.2021

MEDAL ZA DOBRE MANIERY - 16.04.2021

 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ:

 

POZNAJEMY WIARĘ WE WŁASNE SIŁY – 06.04.2021

W TEATRZE  - 07.04.2021

BALET I OPERA - 08.04.2021

W ŚWIECIE FILMU - 09.04.2021 

 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ :

 

KRĄG TEMATYCZNY „WIELKANOC” - 29.03.2021

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

ZRÓB TO SAM

JAJKA – KARTA PRACY

ZNAJDŹ RÓŻNICĘ

 

KOT CZY KOTKI – 30.03.2021

ZAŁĄCZNIK 1.3

ZAŁĄCZNIK 1.4

 

KOLOROWE PISANKI - 31.03.2021

ZNAJDŹ WSZYSTKIE PISANKI

 

WIELKANOCNE ZAGADKI - 01.04.2021

 

CO ZNAJDĘ POD SKORUPKĄ - 02.04.2021


 
 

 


 

Wygenerowano w sekund: 0.09
2,236,771 unikalne wizyty