Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Przykłady DOBRYCH PRAKTYK

 

"MALI NAUKOWCY w Miejskim Przedszkolu nr 12 w Katowicach"


 Program "Mali Naukowcy" realizowany w naszym przedszkolu polegał na organizacji cyklu zajęć naukowych z wykorzystaniem prostych eksperymentów, w czasie których dzieci rozwijały swoją wiedzę na temat otaczającego je świata przyrody i nauki. W czasie zajęć dzieci wprowadzane były w omawiane zagadnienia, a następnie obserwowały przebieg lub w miarę możliwości samodzielnie wykonywały proste eksperymenty. W dalszej kolejności dzieci wysuwały wnioski i formułowały spostrzeżenia. Całość zajęć przebiegała w sposób bezpieczny i pod kontrolą nauczyciela. Realizacja zajęć miała na celu wszechstronny rozwój dzieci, wzbogacenie ich wiedzy na temat otaczającego świata, stymulowanie ciekawości poznawczej, rozwój zainteresowań nauką, rozwijanie umiejętności matematycznych, w tym logicznego myślenia i wnioskowania, a także rozwój wyobraźni oraz umiejętności społecznych takich jak współpraca, współdziałanie, czekanie na swoją kolej, cierpliwość oraz dostosowanie się do obowiązujących zasad. Opisane zajęcia stanowiły urozmaicenie zajęć dydaktycznych prowadzonych w przedszkolu.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z przebiegu zajęć, w której znajdziecie Państwo przykłady eksperymentów:

https://view.genial.ly/5ee4b248b42de40d08461425/presentation-mali-naukowcy

 

Dominika Węglarska

 

 

 


 

 

 

 

KIEDY DOROŚLI IDĄ DO PRACY - CZYLI O PREORIENTACJI ZAWODOWEJ  W PRZEDSZKOLU. 


 

opracowanie - Anna Dziedzic 

 

 


 

 

„NASZE PRZEDSZKOLAKI TO ZDROWE DZIECIAKI”

 

W naszym przedszkolu od kilkunastu lat pracujemy nad edukacją zdrowotną i społeczno-moralną dzieci, w którą angażowani są również rodzice.

Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywność ruchową oraz poznawczą w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia

i zaspokojenia potrzeb. „Nasze przedszkole jest bezpieczną placówką, w której rozwijamy zdolności, zainteresowania oraz umiejętności dzieci, a także wyrównujemy ich szanse edukacyjne”.

Poprzez realizację naszych priorytetów rozwijamy w dzieciach postawy prozdrowotne oraz proekologiczne, uwrażliwiamy je na dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych, kształtujemy sprawność ruchową, rozwijamy talenty muzyczne, plastyczne i teatralne.

 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚLĄSKIEJ SIECI PROMUJĄCEJ ZDROWIE ZNAJDZIECIE TUTAJ 

 

 

 

Katarzyna Scholz

 

 

 


 

 

 

REALIZACJA AUTORSKIEGO PROGRAMU REGIONALNEGO

"WIDZĘ, CZUJĘ, DOTYKAM - ODKRYWAM SWÓJ REGION"

 

 

„Czym skorupka za młodu…” – bardzo trafne, polskie powiedzenie doskonale sprawdza się w edukacji przedszkolnej. To w przedszkolu dzieci uczą się podstaw życia: kształtują swoją osobowość, poznają świat, uczą się współdziałać z innymi. Warto zatem skupić się na kształtowaniu u dziecka poczucia przynależności społecznej. Poprzez realizację programu „Widzę, czuję, dotykam – odkrywam swój region” chciałam usystematyzować już posiadaną wiedzę dzieci a także w atrakcyjny sposób poszerzyć ją o nowe ciekawostki na temat Katowic, zwłaszcza dzielnicy Brynów. W roku szkolnym 2016/2017 program był systematycznie realizowany z grupą „Króliczki”.

 

Zapraszamy  do zobaczenia naszych działań: „Widzę, czuję, dotykam – odkrywam swój region”.


Joanna Płaczek

 

 


 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY - JAJKO


   Przed świętami  dzieci z grupy „Kangurków” pracowały metodą projektu. Temat był wynikiem zainteresowania dzieci światem dinozaurów, jak wiemy zwierząt jajorodnych. Wycieczki do Nadleśnictwa i Ogrodu Botanicznego pozwoliły zaobserwować zaciekawienie dzieci środowiskiem życia różnych gadów. Zaś zbliżające się święta Wielkanocne rozstrzygnęły o wyborze tematu.

Podsumowaniem naszego projektu było spotkanie z rodzicami. Jego głównym celem było wzbudzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez umożliwianie im samodzielnego planowania i wykonywania pewnych przedsięwzięć.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i zaproszonym gościom za aktywny udział w projekcie i obecność podczas podsumowania. 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji : PROJEKT EDUKACYJNY JAJKO

 

Katarzyna Scholz

 

 

 

 


 

 

 

Projekt e - Twinning: KSIĄŻKA

 

 

            Od lutego 2017 roku dzieci z naszego przedszkola brały udział w międzynarodowym projekcie promującym czytelnictwo. Projekt powstał przy współpracy dzieci i nauczycieli

z Základní škola Rokycany z Czeskiej Pragi.

            Projekt zakładał, że przedszkolaki zarówno w przedszkolu, jak i w domu osłuchiwały się z literaturą polską i zagraniczną, zaś końcowym efektem była stworzona przez dziecko książka z własnymi ilustracjami i tekstem zapisanym przez rodzica.

            Do współpracy zaangażowały się trzy dziewczynki z grupy „Tygryski” wraz ze swoimi mamami Emilka Dąbrowska, Liliana Malareko i Laura Wilk. Dzięki temu powstały pięknie zilustrowane przez dziewczynki książeczki. 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

 

CALINECZKA

 

LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM

 

KWIAT PAPROCI

 

Dorota Wilk

 

 

 


 

 

 

ODKRYWAMY TALENTY 


Od wielu lat w naszym przedszkolu podejmujemy wiele działań w kierunku rozwijania zdolności   i zainteresowań naszych przedszkolaków.  Na terenie przedszkola działa   aż  7 różnych kółek zainteresowań, w których dzieci mogą rozwijać swoje pasje i talenty. Nasza praca w tym obszarze została doceniona i otrzymaliśmy tytuł  „SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW”

Warto podkreślić, że Miejskie Przedszkole Nr 12 jako jedno z trzech przedszkoli w Katowicach uhonorowane zostało  dotychczas  tym tytułem. Tym samym nasza placówka znalazła się na ogólnopolskiej mapie szkół zaangażowanych w rozwijanie uzdolnień   dzieci i młodzieży. Honorową tabliczkę wraz z listem gratulacyjnym otrzymaliśmy  w 2015r  a  12 maja 2016 r. odbył się  I Przedszkolny Dzień Talentów


 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: Zdolny Przedszkolak

 

 

 

 

 

 


 

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH


W roku szkolnym 2015/2016 działania naszego przedszkola skierowane były między innymi na ROZWIJANIE ZAINTERESOWANIA KSIĄŻKĄ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW I DOSTARCZANIE OKAZJI DO KSZTAŁTOWANIA POSTAW CZYTELNICZYCH U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH.  Skupiliśmy się głównie na cyklicznym czytaniu dzieciom literatury dziecięcej. Rozwijaliśmy zainteresowania książką poprzez zorganizowane w salach kąciki książki. Zachęcaliśmy dzieci do systematycznego oglądania i czytania książek oraz czasopism dziecięcych.  Prowadziliśmy również biblioteczkę przedszkolną pt.: „Bajkowy kącik”  przez co zachęcaliśmy do wypożyczania książek przez dzieci. Zorganizowaliśmy wiele konkursów, które promowały książkę jako źródło wiedzy i wartości. Organizowaliśmy również wycieczki do bibliotek, stwarzaliśmy okazję do ciekawego i twórczego wykorzystania książki.


Zapraszamy do zobaczenia relacji: DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W RAMACH ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH.


 

 


 

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY - KSIĄŻKA

 

 

W kwietniu  2016 r. dzieci z grupy „Tygryski” pracowały metodą projektu. Poprzez szereg zorganizowanych działań zajmowały się tematem „Książka”. Dzieci same opracowały pytania, na które szukały odpowiedzi. Potrzeba zajęcia się tym tematem wynikała z wcześniejszych doświadczeń dzieci.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się  w przygotowanie kącika badawczego, zaopatrując nas w niezbędne materiały. Szczególne podziękowania Rodzicom, którzy w tych dniach przychodzili czytać dzieciom książki oraz uczestniczyli w zajęciach podsumowujących nasze działania. Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli nam wzbogacić wiedzę na temat „Książka”.


Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji:  PROJEKT EDUKACYJNY „KSIĄŻKA”. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

SZEWCZYK DRATEWKA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

 

W grupie „Króliczki” pracowaliśmy nad projektem, którego celem było poznanie polskich legend i opowiedzenie ich dzieciom z innych krajów w ramach Międzynarodowego Projektu e-Twinning ‘We Love Stories’.

Postanowiliśmy opowiedzieć legendę „Szewczyk Dratewka”. W tym celu najpierw musieliśmy zapoznać się z wieloma nowymi określeniami i to na dodatek w języku angielskim. Teraz wiemy, że shoemaker to szewczyk, a dragon to smok.

Następnie musieliśmy całą historię narysować tak, aby każde dziecko wiedziało, jak to było naprawdę. Jednak najwięcej czasu zajęło nam nauczenie się tej historii w języku angielskim. Pomagały nam nasze panie, pani Jola i Dorota.


Zapraszamy do zobaczenia naszej prezentacji „Shoemaker Skuba”  

 


  

 

 


Wygenerowano w sekund: 0.15
2,236,728 unikalne wizyty