Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12

W KATOWICACH

 

 

Zasady zachowania się na wycieczce:


1. Każde dziecko ma obowiązek:


a) być ubrane i wyposażone:

  • ubiór sportowy:
  • spodnie lub legginsy;
  • skarpetki (dzieci poruszają się po sali zabaw bez butów);
  • przedszkolne koszulki bawełniane z krótkim rękawem;
  • bluza z długim rękawem, kurtka, czapka, szalik (zależnie od pogody); 
  • wygodne obuwie;

b) nie zabierać swoich zabawek;

c) nie zabierać własnego prowiantu (napoje, kanapki, słodycze itp.);

d)bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń nauczycieli i innych opiekunów (pracowników przedszkola i sali zabaw);

e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas podróży – stosować się do poleceń kierowcy:

  • wsiadać i wysiadać z  autobusu za jego zgodą, nie przepychać się, nie popychać kolegów, nie zeskakiwać ze stopni autobusu;
  • nie wstawać z miejsca podczas jazdy autobusu;
  • wszystkie potrzeby zgłaszać opiekunom;

f) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze – poruszać się zwartą grupą (najlepiej parami), stosować się do sygnalizacji świetlnej na ulicach, przechodzić przez jezdnię tylko w oznaczonych miejscach;

g) nie oddalać się od grupy i opiekunów; w razie potrzeby czynności fizjologicznych zgłaszać to opiekunowi i wyłącznie pod jego opieką korzystać z toalety;

h) we wszystkich miejscach pobytu – autobus i sala zabaw – zachowywać się zgodnie normami społecznymi;

i) natychmiast zgłaszać opiekunowi grupy zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu (zdrowiu, życiu) uczestników wycieczki (np. upadek, skaleczenie itp.);

j) w przypadku zagubienia się oczekiwać w tym miejscu, w którym spostrzegło, że odłączyło się od grupy (poprosić o pomoc osobę dorosłą –  jeśli to możliwe najlepiej pracownika sali zabaw);

k) nie rozmawiać z osobami obcymi, nie przyjmować od nich poczęstunku, próby nawiązywania kontaktu przez obcą osobę zgłaszać natychmiast opiekunowi;

l) postępować zgodnie z zasadami zachowań proekologicznych i prozdrowotnych; śmieci pozostawiać wyłącznie w wyznaczonych miejscach, zbędnie nie hałasować itp.;

 

2. Kierownik wycieczki ma obowiązek:


a) opracować program i harmonogram wycieczki;

b) opracować regulamin wycieczki i zapoznać z nim wszystkich uczestników;

c) zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki;

d) sprawować nadzór nad organizacją i przebiegiem wycieczki;

e) zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki do ich przestrzegania;

f) określić zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;

g) nadzorować zaopatrzenie wszystkich uczestników w ekwipunek (stosowny ubiór) oraz apteczkę pierwszej pomocy;

h) organizować transport i wyżywienie dla uczestników;

i) dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

j) dokonywać podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

 

3. Opiekun wycieczki ma obowiązek:


a) sprawować opiekę nad powierzonymi mu dziećmi (wg odrębnego wykazu);

b) nadzorować podanie i spożycie przez wszystkie dzieci posiłku;

c) współdziałać z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

d) sprawować nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

e) nadzorować wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;

f) wykonywać inne zadania zlecone przez kierownika.

Wygenerowano w sekund: 0.12
2,128,239 unikalne wizyty