Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Króliczki

Obrazy: mp12-kroliczki.jpg

Grupa 5latków - „Króliczki” liczy 25 dzieci. Wychowawcami grupy są pani Ania i pani Kasia. Podczas pobytu w przedszkolu „Króliczki” doskonalą swoją samodzielność, uczą się współżycia w grupie przedszkolnej, poznają co to znaczy być dobrym kolegą i grzecznym przedszkolakiem, śpiewają piosenki, tańczą, grają na instrumentach, tworzą prace plastyczne, codziennie uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych w sali oraz na świeżym powietrzu. „Króliczki” codziennie wzbogacają swoją wiedzę matematyczną, językową i przyrodniczo – naukową.  Aby uatrakcyjnić dzieciom czas spędzony w  przedszkolu organizujemy wycieczki, wyjścia do sali zabaw, teatru, kina i innych instytucji. Z rodzicami kilka razy w roku spotykamy się na uroczystościach okolicznościowych oraz zajęciach otwartych. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy i czynnego uczestniczenia w życiu grupy. Naszym najważniejszym celem jest zdrowy i pełny rozwój dzieci, codziennie staramy się tworzyć radosną i ciepłą atmosferę , najpełniej dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

 

 

 


 

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc: grudzień


 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 • Zajęcia z języka włoskiego: Natale (Boże Narodzenie), albero di natale (choinka), Babbo Natale (Święty Mikołaj), Buon Natale! (Wesołych Świąt!), neve (śnieg)

 

 

 


 

 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ:

 

WYNALAZKI - 12.04.2021

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I "W" JAK WODA - 13.04.2021

TELEFON - 14.04.2021

KOMPUTER - 15.04.2021

JAK ZOSTAĆ WYNALAZCĄ - 16.04.2021

 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ:

 

WYNALAZKI - 06.04.2021

PAN ASTRONOM - 7.04.2021

MOJA PLANETA - 8.04.2021

UKŁAD SŁONECZNY - 9.04.2021


 

 


 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ PODCZAS NAUKI ZDALNEJ :

 

WIELKANOCNE TRADYCJE - 29.03.2021

WIELKIE PORZĄDKI - 30.03.2021

WIELKANOCNY KOSZYCZEK - 31.03.2021

WIELKANOCNE ZABAWY - 01.04.2021

RADOSNE ŚWIĘTA - 02.04.2021 Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.

Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.

Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.

Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.

Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.

Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.

Wdrażanie do współdziałania w zabawie.

Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.

Rozwijanie ciekawości poznawczej.

Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.

Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.

Kształcenie umiejętności wokalnych.

Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;

Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.

Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.

Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.

Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.

Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.

Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.

Wygenerowano w sekund: 0.22
2,236,828 unikalne wizyty